Mitä on GDL?

GDL on geometrinen ohjelmointikieli, jolla voidaan kuvata kaikki rakennuksen ja sen sisustuksen osat valmistajan määrittelemien ominaisuuksien mukaan käyttäytyvillä objekteilla. GDL-teknologia mahdollistaa monimutkaistenkin rakenteiden ja kokonaisuuksien toteutukset ohjelmallisesti.

GDL-objektit markkinointikanavana

GDL-teknologia tarjoaa kustannustehokkaan mahdollisuuden kaluste- ja rakennustuoteosien valmistajille tehdä brändiään tunnetuksi arkkitehtien ja rakennus- sekä sisustussuunnittelijoiden keskuudessa. Objekti tai objektikirjasto voidaan toteuttaa monikielisenä, jolloin se on suunnittelijoiden käytettävissä tuotteen tai brändin koko markkina-alueella.

GDL-objektit suunnittelussa

Objektien virtuaalisille ominaisuuksille on rajana vain niitä vastaavien tuotteiden olemassa olevat ominaisuudet. Suunnittelijat arvostavat objektien muokkaamismahdollisuuksia luovuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi käyttäjäystävällisyydestä tinkimättä. Lisäksi he käyttävät mieluiten objekteja omalla äidinkielellään. Objektien käyttö nopeuttaa suunnittelua huomattavasti, joten ne laskevat myös suunnittelukustannuksia. Pienemmät kustannukset ovat suunnittelutoimistoille kilpailuvaltti suunnitteluprojektien tarjouksia laadittaessa.

Suunnittelusta tilaukseen

Valmiista rakennuksen tai sisustuksen virtuaalisuunnitelmasta saadaan automaattisesti määrätiedot käytetyistä elementeistä ja tuotteista, jotka tulee tilata eri toimittajilta. Nykyaikaisesta tilausprosessista hyötyvät sekä rakennuttaja että valmistaja.

Tuotetiedot tietokannasta

GDL-teknologia mahdollistaa myös yritysten olemassaolevien tuotetietokantojen hyödyntämisen. Tämä on eduksi laajojen objektikirjastojen toteutuksissa, joissa tietomäärät ovat suuria ja tavoitteena on suunnittelijaystävällinen käyttöliittymä tuotevalintoihin. Kirjastojen säännöllinen päivittäminen on tärkeää ja päivitykset voidaan toteuttaa ohjelmallisesti tietokantoja ja www-sivustojen sisältöjä hyödyntäen.