Case A: 3D-konfiguraattori nettisivuille (2013)

Asiakkaalla oli toiveena 3D-tuotekonfiguraattori nettisivuille, jossa käyttäjät voisivat valita tuotteen ja muokata sitä haluamakseen sekä lisätä valitut tiedot suoraan tarjouspyyntölomakkeelle. Tämän lisäksi sen avulla voitiin tarjota suunnittelijoille mahdollisuus tallentaa sivujen kautta käyttöönsä kyseinen tuote useassa eri tiedostoformaatissa.

Esimerkkikuva 3D-tuotekonfiguraattorin toiminnoista

Case B: 3D-mallien käännöstyökalu (2015-)

Asiakkaalla oli valmiit 3D-mallit tuotteistaan, mutta ne eivät sellaisenaan olleet käyttökelpoisia BIM-kirjaston toteuttamiseksi. Kehitimme ongelmaan ohjelmallisen ratkaisun sisäiseen kehityskäyttöön voidaksemme hyödyntää annettuja 3D-malleja lähdemateriaalina älykkään ja laadukkaan kirjaston toteuttamiseksi kustannustehokkaasti. Tällä hetkellä käytämme käännöstyökalua suurimmassa osassa projektejamme sillä asiakkailla on usein jo 3D-mallit tuotteistaan jossain formaatissa tarjolla. Toteuttamiemme BIM-kirjastojen esittelysivuilta löytyy käytännön esimerkkejä.

Case C: ArchiCAD-kirjaston päivitys tietokannasta (2019-)

Asiakkaalla oli tuotetietokanta, joka sisälsi tuhansia eri tuotteita ominaisuuksineen ja tuotetietoja täytyi saada hyödynnettyä automaattisesti. Kirjasto toteutettiin ArchiCAD:lle GDL-ohjelmoimalla. Kirjasto on ns. dataohjautuva, jolloin toimintalogiikka mukautuu dynaamisesti tietokannan tuotetietojen mukaisesti. Päivitykset voidaan tehdä suoraan tietokannan sisällöstä luetuilla tuotetiedoilla. Tuotetietojen suuri määrä asetti haasteita myös ArchiCAD:n suorituskyvylle ja resursseille, mutta kirjastosta saatiin toteutettua hämmästyttävän nopea ja kevyt suorituskykyä parantavilla erikoisratkaisuilla. Lue lisää.

Case D: Kirjastojen päivitykset lataushetkellä (2020-)

Yritykset tarjoavat päivityksiä BIM-kirjastoihinsa vaihtelevalla aikavälillä ja suunnittelijat voivat joskus yllättyä jonkin tuotteen poistuneen valikoimasta, vaikka se olisi ollut kirjaston kautta vielä käytettävissä. Lyhyet päivitysvälit riittävät useimpien yritysten ja suunnittelijoiden tarpeisiin, mutta joissain tapauksissa päivitysten täytyy olla reaaliaikaisia. Tällainen tarve oli mm. verkkokaupan tuotteisiin ja varastoarvoihin sidoksissa olevilla BIM-kirjastoilla.

Tilaajan vaatimuksena oli että verkkokaupan tuotteiden varastotilanteen ja tuotetietojen kanssa reaaliaikaiset päivittyvät BIM-kirjastot pitävät aina sisällään verkkokaupan tuotteet kirjaston lataushetkellä. Lisäksi vaatimuksena oli että kirjaston kautta voitaisiin siirtyä nappia painamalla verkkokauppaan valitun tuotteen sivulle ja tehdä tarvittaessa tilaus kyseisestä tuotteesta.

Reaaliaikaiset BIM-kirjastojen päivitykset toteutettiin sisustussuunnittelijoiden suosimille ArchiCAD- ja SketchUp-ohjelmistoille. ArchiCAD-kirjastoon kerättiin koko verkkokaupan sisältö, jolloin kirjasto oli käytännössä sama kuin verkkokauppa. SketchUp-kirjasto koostui vain suunnittelijan koriin keräämistä tuotteista, joita tahtoi esitellä asiakkaalleen ennen varsinaista ostopäätöstä. Lue lisää.