Mitä se tarkoittaa?

Rakennus- ja sisustusprojektit suunnitellaan nykyään monilla eri suunnitteluohjelmistoilla ja tuotevalmistajien vastuulla on tarjota tuotetietonsa suunnittelijoiden käyttöön heidän vaatimassaan muodossa. Yritykset ja jälleenmyyjät jotka näin toimivat, ovat etulyöntiasemassa saadessaan tuotteensa myytyä suunnittelijoiden kautta jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelija esittelee asiakkaalle projektinsa sisällön ohjelmiston tai ohjelmistojen avulla ja käyttäen niitä työkaluja, joita hänelle on tarjolla, eli valmistajien tarjoamia BIM-kirjastoja. Suunnitteluvaiheessa tehtyjä hankintapäätöksiä on hankala muuttaa myöhemmässä vaiheessa, koska ne saattaisivat vaikuttaa haitallisesti suunniteltuun ja asiakkaan jo hyväksymään kokonaisuuteen. Kyse on myös siitä ettei kukaan halua ottaa vastuuta mahdollisista ongelmista toimittaessa suunnittelijan määrittelyjen vastaisesti.

Yrityksemme ydinosaamista

GDL Factory on toiminut vuodesta 2008 alkaen tuotevalmistajien suunnitteluvaiheen markkinoinnin edistäjänä ja konsulttina. Alussa vain suurimmat ja alansa markkinajohtajat ymmärsivät tarjota tuotteitaan ja tuotetietojaan suunnittelijoille kirjastojen muodossa, mutta nykyään asiaan ovat havahtuneet myös yhä pienemmät tuotevalmistajat ja jopa tuotteiden jälleenmyyjät. Tuotevalmistajat eivät ole välttyneet suunnittelijoiden toiveilta saada heidän tuotteitaan suunnitteluohjelmistoihinsa. Tuote ei tee kauppaansa vaikka se olisi kuinka ylivertainen laadultaan ja ominaisuuksiltaan, jos sitä ei ole tarjolla suunnittelijoiden vaatimassa formaatissa. Suunnittelijan työn pitää sujua vaivattomasti ja kustannustehokkaasti, sillä se on nykypäivänä suunnittelutoimistojenkin elinehto. Olemme siis tärkeällä asialla yhdistämässä kaksi toisistaan suuresti riippuvaa tahoa; valmistajat ja suunnittelijat.

Miten se käytännössä toteutetaan?

Olemme laatineet tuotevalmistajille selkeän ohjeistuksen, miten kannattaa edetä saadakseen tuotteensa suunnittelijoiden käyttöön. Kaikki alkaa määrittelemällä markkinointistrategia yrityksen tavoitteiden ja resurssien mukaisesti. Miten siitä sitten edetään? Lue alla esitetty viisivaiheinen tiekarttamme suunnitteluvaiheen markkinoinnin järjestämiseksi Teidänkin yrityksenne tuotteille.