Martelan ArchiCAD-kirjasto sisältää laajan tuotevalikoiman erilaisiin työ- ja oppimisympäristöihin sekä hoivakohteisiin koko näiden elinkaaren ajaksi. Kalusteet sopivat niin työpisteisiin kuin erilaisiin kohtaamistiloihin.

Kirjaston objektit sisältävät tuotteiden eri variaatiot sekä materiaalivaihtoehdot. Kaikki projekteissa käytetyt kalustevalinnat kaikkine ominaisuuksineen voidaan listata määrälaskennan kautta, jolloin asiakkaiden tilauspyynnöt syntyvät kätevästi.

Kirjaston toteutuksen lähtökohdat

  • Älykäs tuote- ja materiaalivaihtoehtojen päivitys
  • Laajan tuotevalikoiman selkeä jaottelu omiin kansioihinsa ja objekteihinsa
  • Mahdollisuus kääntää ja optimoida jo olemassaolevia 3D-malleja eri formaateissa
  • Käännösgeometrioiden reunaviivojen näkymävaihtoehdot ja automaattiset pintojen tasoitukset kiiltäville materiaaleille
  • Määrälaskenta tuotteista ja kaikista variaatioista tilauspyyntöjä varten

ArchiCAD käyttöliittymäikkuna

Kirjaston uudemmissa objekteissa on päivitetty käyttöliittymäikkuna, joka mahdollistaa kuvalliset valinnat vaikeasti numero- tai tekstimuodossa selitettäville parametreille. Uudistettu käyttöliittymä sisältää myös muita käyttäjäystävällisiä parannuksia, kuten valitun tuotteen tuotehaun suoraan objektista Martelan www-sivuille ?-merkkiä klikkaamalla. Käyttäjä voi myös syöttää vapaasti omia lisätietoja, esimerkiksi tilasta, johon kaluste on tarkoitettu sijoittaa.

Pinta EQB-pöydän kansimallin valinta kuvavalikon avulla päivitetyssä käyttöliittymäikkunassa

Martela BIM-materiaalit