ArchiCAD 21+ versioille toteutettu pintamateriaalikirjasto pitää sisällään kaikki Laattapisteen valikoimasta löytyvät tuotteet seinä- ja lattiapinnoille. Kirjaston tuotetiedon ja kuvasisällön päivitykset luodaan automaattisesti suoraan tuotetietokannasta, jotta suunnittelijoilla olisi ajantasainen kirjasto aina käytettävissään tuhansine tuotevaihtoehtoineen.

Tuotteet on jaoteltu yhdeksään eri kategoriaan riippuen sijoituspinnasta ja valmistusmateriaalista. Kategoriat esiteltyinä alla kuvien kera.

Hakutoiminnot

Tuotteita voidaan selata tuotesarjoittain tai tehdä suodatettuja hakuja mm. värin, mittojen ja hintaluokan mukaan. Tuotteita voidaan hakea myös nimiketunnuksella tai hakusanalla. Tuotehakuun voidaan käyttää myös Laattapisteen nettisivuilla löytyviä hakutoimintoja ja syöttää objektin hakukentään sivuilla näkyvä halutun tuotteen nimiketunnus. Jokaisesta tuotteesta on myös suora linkki objektista valitun tuotteen nettisivulle.

Alla esimerkkejä erilaisista hakutoiminnoista objektin käyttöliittymäikkunan kautta.

Tuotevaihtoehtojen selaustavat: Sarjoittain, Suodatettu, Hakutulos

Suodatettu hakutulos kolmella eri suodattimella; Löytyi kolme ehdot täyttävää tuotetta

Tuotteen nimiketunnus Laattapisteen nettisivuilla, joka voidaan kopioida ja liittää objektin hakukentään

Nimiketunnushaku nettisivuilta löytyneen tuotteen valitsemiseksi ArchiCADissä

Pinnan geometrian ja laattojen ladonnan muokkaus

Pintageometrian muodoksi voi valita suorakulmaisen tai vapaan muodon. Suorakulmainen muoto venytetetään yhdellä tartuntapisteella ja vapaa muoto sisältää dynaamiset tartuntapisteet geometrian kärki- ja välipisteissä, jolloin tartuntapisteitä lisätään automaattisesti muodon mukaan.

Laattojen ladontakuvioita on toteutettuna neljää eri tyyliä; ruudukko, limitetty ruudukko, ruudukko kulmassa ja kalanruoto. Lisäsäädöt näytetään valitun ladontatyylin mukaan. Säädöt toimivat myös 2D- ja 3D-tiloissa. Ladonnan nollapistettä voidaan myös säätää vapaasti 2D- ja 3D-tiloissa. 2D-tilassa käytettävät ladonnan säädöt vaativat 2D-esitystavaksi ‘Ladonta’ ja 3D-esitystavaksi ‘RGB’ tai ‘Tekstuuri’.

Pintaan voidaan lisätä tarvittava määrä aukkoja. Seinäpinnalla esimerkiksi ikkunoille ja oville sekä lattiapinnalla vaikkapa viemäreille. Aukkojen siirtely kohdilleen onnistuu helposti 2D- ja 3D-tilassa näkyvillä tartuntapisteillä.

Tekstuureiden elävöittämiseksi on mahdollista valita laattojen satunnaiskierto, vaikkakin monesta laatasta on käytössä useita kuvia, mikä jo sellaisenaan takaa eläväisen pinnan.

Tuotetiedot

Kirjasto sisältää kattavat tuotetiedot jokaisesta tuotteesta. Tuoteominaisuuksia voidaan tarkastella monesta eri lähtökohdasta tarpeen mukaan. Kuten aiemmin tuli todettua, kaikkien valikoimassa olevien tuotteiden tiedot saadaan kirjastoon suoraan Laattapisteen tietokannasta, mikä mahdollistaa harvinaisen kattavat tuotetiedot suunnittelijan työn helpottamiseksi.

ArchiCAD esitysten säädöt

2D- ja 3D-esitysten säädöt löytyvät omalta välilehdeltään. 3D-esitystapa voidaan valita kolmesta eri vaihtoehdosta:

  • Yksinkertainen = näytetään pinnan muoto, ei erillisiä laattoja
  • RGB = näytetään laatan yleisväri, ei tekstuuria
  • Tekstuuri = näytetään laatan tekstuurikuvat

Näin voidaan vaiheistaa suunnittelua ja nopeuttaa tarvittaessa ohjelmiston suorituskykyä. Tuotevalinnat eivät muutu esitystapaa vaihdettaessa, joten määrälaskenta laskee kullekin valitulle tuotteelle menekin pinta-alan mukaan.

2D-esitystapaa voidaan vaihtaa ääriviivojen ja ladonnan välillä. Ladonta-valintaa käytetään jos pohja- tai leikkauskuviin halutaan esitettäväksi laattojen ladontatyyli tai halutaan säätää ladonnan parametreja 2D-tilassa.

Avustajat-valintojen avulla saadaan näkyviin tekstuurin origon ja ladonnan säätötoiminnot tartuntapisteillä.

Tuotevalintatila vs. Suunnittelutila

Objektin suorituskyvyn tehostamiseksi on valittavissa käyttötila työvaiheen mukaan. Tuotevalintatilassa käsitellään tuotetietoja ja mahdollistetaan näin tuotevalinnat. Suunnittelutilassa (Nopea luonnostelutila 2D/3D) ei käsitellä tuotetietoja, vaan ne lukitaan valittuun tuotteeseen, jolloin objektin käyttö nopeutuu huomattavasti 2D- ja 3D-suunnittelutiloissa. Objektia voidaan käyttää 2D- ja 3D-tiloissa myös Tuotevalintatila valittuna, mutta se hidastaa ohjelmistoa huomattavasti.

Tuotevalintatila valittuna
Suunnittelutila valittuna

Määrälaskenta

Suunnitteluprojektien kannalta on myös tärkeää saada listattua valitsemansa tuotteet ja niiden määrät. Tämä onnistuu helposti valitsemalla ArchiCAD-valikosta:

Dokumentti / Määräluettelot / Nimikkeet / Peruslista

Tuotetiedot ja pinta-alat projektissa käytetyistä tuotteista

Kirjaston esittelyvideo

Youtubesta löytyy havainnollinen video kylpyhuoneen suunnittelusta käytännössä.

Lataukset

Laattapisteen pintamateriaalikirjasto on ladattavissa Laattapisteen www-sivuilta.